Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh tự miễn khá thường gặp, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thẩm mỹ và chất lượng sống của người bệnh. Việc biết được những triệu chứng lupus ban đỏ sẽ giúp phát hiện ra bệnh từ đó có biện pháp điều trị kịp thời.