Bệnh lupus ban đỏ là một bệnh tự miễn nguy hiểm, gây tổn thương mô và các tế bào trong cơ thể với biểu hiện khác nhau. Thực tế cho thấy, nhiều người bị lupus ban đỏ có thể sống được vài năm hoặc lâu hơn, nhưng cũng nhiều người chỉ sống được vài tháng.