Lupus ban đỏ biến chứng thận là một trong những tổn thương tại thận do lupus ban đỏ gây nên suy thận, do đó, một trong những thăm khám bắt buộc với người bị lupus ban đỏ là phải thường xuyên kiểm tra chức năng của thận. Vậy phải làm sao? Mời bạn xem video.