Với các dấu hiệu như: Nổi nốt đỏ ở da đầu, tai và lở môi, chị Phạm Thị Thúy Nga (Nam Định) được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ. May mắn đã đến với chị khi biết đến sản phẩm Kim Miễn Khang.