Các bệnh tự miễn thường gặp bao gồm: vẩy nến, lupus ban đỏ hệ thống… Vậy cơ chế và nguyên nhân gây nên các bệnh tự miễn này là gì? Hãy lắng nghe PGS.Ts Phạm Văn Hiển phân tích về vấn đề này!