Bệnh tự miễn là tình trạng mà cơ thể tự sinh ra kháng thể chống lại chính các tế bào của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh. Vậy các bệnh tự miễn thường gặp là gì?