Bệnh lupus ban đỏ chữa ở đâu tốt? Lupus ban đỏ có rất nhiều thể, tùy thuộc vào từng thể bệnh mà người bệnh sẽ được tư vấn hướng điều trị thích hợp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chuyên gia Nguyễn Thành qua video này.