Theo các chuyên gia, sử dụng Medrol hàng ngày để điều trị lupus ban đỏ là điều tốt, giúp duy trì và cải thiện tình trạng bệnh, không để bệnh phát triển thêm. Dùng Kim Miễn Khang hỗ trợ điều trị song song với Medrol lại càng được khuyến khích hơn.