Nổi ban hình cánh bướm ở mặt có phải là triệu chứng lupus ban đỏ? Đây là triệu chứng đặc hiệu nhưng cần làm thêm các test thử để xác định chính xác bệnh. Việc dùng Kim Miễn Khang là một cách hỗ trợ giúp bệnh mau chóng ổn định hơn. Xem tư vấn trong video.