Bệnh tự miễn có nhiều tên gọi khác nhau như: Bệnh do tự kháng thể, bệnh do tự công kích, bệnh do tự duy trì, bệnh tự dị ứng,... Các bệnh tự miễn thường gặp bao gồm: vẩy nến, lupus ban đỏ hệ thống… Vậy cơ chế và nguyên nhân gây bệnh tự miễn là gì?