Lupus ban đỏ không thể điều trị khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu điều trị đúng phương pháp và có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Mục đích chính của việc điều trị lupus ban đỏ này là nhằm giảm thiểu triệu chứng và hạn chế các tổn thương nội tạng.