Phương pháp điều trị lupus ban đỏ bằng tế bào gốc có thể còn khá mới nhưng cũng đã được áp dụng. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người khác nhau mà có biện pháp khắc phục là khác nhau. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, mời bạn xem video sau: