Sau 3 năm từ khi phát hiện mình mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống, chị Nguyễn Thị Loan (Phú Thọ) đã áp dụng khá nhiều cách điều trị nhưng vẫn không thể khiến bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, sau khi dùng Kim Miễn Khang, tình trạng của chị đã cải thiện.