Da đầu bị đóng vảy là một tình trạng sức khỏe không hề hiếm gặp. Thông thường, tình trạng này xảy ra là do da đầu có quá ít độ ẩm nhưng khác với trường hợp bị gàu. Tuy nhiên, da đầu bị khô, đóng vảy cũng có thể là dấu hiệu của nấm hoặc bệnh khác.