Medrol là loại thuốc chống viêm được dùng nhiều trong điều trị các bệnh tự miễn, đặc biệt là điều trị lupus ban đỏ. Nhiều người sử dụng Medrol đã đem lại hiệu quả tốt nhưng bên cạnh đó, nhiều người cũng gặp phải khá nhiều tác dụng phụ. Vậy phải làm sao?