Lupus ban đỏ hệ thống hay còn gọi là lupus ban đỏ toàn thân là dạng phổ biến nhất. Từ ""toàn thân"" có nghĩa là bệnh có thể liên quan đến nhiều bộ phận của cơ thể. Bệnh có thể gây rụng tóc và đau khớp. Vậy phải làm sao để điều trị?